ICB logo text H

                               

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana 

Informació

L'Institut CAMPS BLANCS és un Centre Públic de Secundària, situat a l'extrem sud-oest de Sant Boi de Llobregat, al barri de Camps Blancs.

Té els seus orígens en el curs 1975-1976, quan va començar a funcionar com a secció de Formació Professional als locals provisionals del Palau de Marianao.

El curs 1977-1978 es va ocupar també l'edifici de Can Massallera i passà a ser Centre Oficial de Formació Professional.

Al curs 1981-1982 es va fer el trasllat als edificis definitius de CAMPS BLANCS. A partir del 1996-1997 es va començar a impartir l'ESO, i va ser el 1998-1999 quan es van iniciar les 4 modalitats dels Batxillerats, així com la nova formació professional amb els CFGS i el Desenvolupament de Productes Electrònics.

El curs 1999-2000 va ser l'últim en què es va impartir l'antiga Formació Professional.

Tant el seu passat com el seu present fan que sigui un Centre lligat a la Formació Professional, amb la qual conviuen l'Ensenyament Secundari Obligatori i les quatre modalitats de Batxillerats. És un Centre especialment dotat d'instal·lacions i recursos, tant humans com materials, destinats a la formació íntegra de tots els alumnes que hi arriben.

En l'actualitat s'imparteixen els següents ensenyaments:

ESO

Primer i Segon cicle de l'ESO

Batxillerat

  • Artístic
  • Científic
  • Humanístic
  • Tecnològic

El fet de tenir el Batxillerat modalitat d'Arts i els cicles formatius de caire comarcal i d'àrea, fa que arribin alumnes d'arreu, tant de la zona com de les poblacions més properes.

Famílies Professionals

  • Administració
  • Electricitat i electrònica
  • Imatge personal
  • Manteniment de vehicles autopropulsats
  • Serveis socioculturals i a la comunitat

Esperem que la nostra oferta educativa us interessi.