Institut Camps BlancsInstitut Camps Blancs

  • ESO. Presentació de les sol·licituts. del 13 al 24 d'abril. Sol·licitud inscripció (NOVETAT: obligatori correu electrònic de la família)
  • BATXILLERAT. Presentació de les sol·licituts: del 14  al 24 de maig
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. Presentació de les sol·licituts: del 14  al 24 de maig
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. Presentació de les sol·licituts: del 29 de maig al 7 de juny
  • PROGRAMA DE FORMACIU INICIAL (PFI) . Presentació de les sol·licituts: del 14  al 25 de maig

Trobareu tota la informació a L' ESPAI DE SECRETARIA i a la web del DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT