Institut Camps BlancsInstitut Camps Blancs

                                                                     bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana 

Ja estan disponibles tots els títols de l’ESO dels alumnes que han finalitzat aquest curs.
Podeu passar per secretaria a recollir-los.

Horari de secretaria de 10-13H.