ICB logo text H

                               

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana 

El Departament d’Educació ha decidit ajornar la preinscripció escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui garantir la seva realització en condicions de normalitat.
Fins a nova indicació, tots els processos del sector públic estan aturats d’acord amb la Disposició addicional 3a. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.