Noves dates per a les proves PAU i PAP.  Com matricular-se a les PAU? 18 de maig
Preinscripció 2020-21 11 de maig 
Calendari de PAU 2020 per a titulats de CFGS 5 de maig
Oferta formativa Institut Camps Blancs - curs 2020 - 2021 - 25 d'abril
Butlletins de notes de l'ESO i 1r de Batxillerat - 2avaluació
22 d'abril
Comunicat per als alumnes de CCFF - AVALUACIÓ 3r trimestre -  8 d'abril
Nota informativa PAU - PAP                31 de març
Comunicat per als alumnes de CCFF                27 de març
Comunicat per a les famílies - confinament                               25 de març