ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Benvolgut alumnat de CCFF,

Ens han arribat els criteris del Departament d'Educació respecte al seguiment i l'avaluació de les unitats formatives que s'han de impartir durant el 3r trimestre, es dir a partir del 13 d'abril i fins l'acabament del curs.

En els següents enllaços us informem d'quests criteris,

- Criteris d'avaluació respecte a la FCT i la FP dual.

- Criteris de seguiment i avaluació de les Unitats Formatives en els CCFF.

                                                                           Cap d'Estudis de FP