ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

MOLT IMPORTANT - Aspectes a tenir en compte
La beca ha d'estar gravada amb el nom i cognoms de l'alumne/a sol·licitant  i que constin tots els membres de la unitat familiar.
El correu electrònic de contacte que s'indiqui a la beca ha d'estar actiu i ser revisat periòdicament.
L'alumne/a ha de ser titular del compte bancari on vulqui cobrar la beca.