Institut Camps BlancsInstitut Camps Blancs

En aquest espai us enllacem a la documentació relativa a les proves d'accés a la universitat (proves PAU i PAP).

Anirem actualitzant la informació segons arribi al Centre