Institut Camps BlancsInstitut Camps Blancs

PAU CFGS 2018

 Calendari PAU per a CFGS 2018.  Document informatiu   (pendent convocatòria 2018)

 PROVES PAU 2018

Els titulats tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) podeu accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova.

La  nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.

Tanmateix, per accedir a algun estudi de Grau,  podeu considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, podeu fer exàmens per apujar la nota d’admissió a la universitat.

Les proves d’accés a la universitat, convocatòria de juny són el 13, 14 i 15 de juny.

Enllaç a la informació de les PAU

 PROVES PAP 2018

D’altra banda, us informem que a partir de l’any 2017 es necessari fer una prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, consistirà en 2 exàmens:

  • Competència comunicativa i raonament crític
  • Competència logicomatemàtica

Enllaç a la informació de les PAP