ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Batxillerat

Al Institut Camps Blancs oferim totes les modalitats de Batxillerat, Batxillerat artístic inclós.

Per obtindre mes informació sobre les diferents modalitats, visiteu els següents enllaços de la Generalitat:

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • Graduat o graduada en educació secundària obligatòria,
  • Tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior o tècnica superior d'un cicle formatiu de Grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).

Una vegada finalitzat Batxillerat, els alumnes que vulguin cursar un grau Universitari han de realitzar les proves d'accès a la Universitat.

Proves d'acces a la Universitat (PAU)

Informació general PAU 2014

Ponderacions 2014/2015

Models d'examens