ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Administració

Capacita l'alumne per organitzar i realitzar l'administració i gestió de personal, de les operacions economico-financeres i de la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l'àmbit públic com en el privat.

Els cicles formatius de la Família Professional d'Administració que es cursen a l'INS Camps Blancs són els que detallem a continuació:

CICLE DE GRAU MITJÀ

Gestió administrativa

Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

CICLE DE GRAU SUPERIOR

Administració i finances

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

Gestió administrativa

Administració i finances