ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Electricitat i electrònica

Els Graus de la Família Professional d'Electricitat i Electrònica que es cursen a l'Institut  Camps Blancs són els que detallem a continuació:

CICLE DE GRAU MITJÀ

Instal·lacions de telecomunicacions

Aquests estudis capaciten per muntar, fer el manteniment de les instal·lacions i els equips; muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics i instal·lar o configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions en condicions de qualitat i seguretat; muntar les canalitzacions, el cablatge, els armaris, suports, etc., i instal·lar les càmeres, els processadors de senyal, les centraletes, amb eines de programació.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CICLES DE GRAU SUPERIOR

Manteniment d'equips electrònics

Aquests estudis capaciten per mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum, així com planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant els plans de prevenció de riscos laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

Instal·lacions de telecomunicacions

Manteniment d'equips electrònics

 

FACEBOOK DEL DEPARTAMENT D'ELECTRÒNICA

https://www.facebook.com/electronicacb

IMATGES DELS CCFF D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA / NOTICIES

EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES