Institut Camps BlancsInstitut Camps Blancs

Proves d'accés

Proves d'accés cicles formatius de grau mitjà superior

Convocatòria per les proves d'accés 2017 del Departamenent d'Ensenyament, podeu informar-vos en la seguent adreça:

CONVOCATÒRIA PROVES D'ACCÉS 2017