ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Serveis socioculturals i a la comunitat

Proporciona els coneixements necessaris per atendre en la vida diària, persones i col·lectius amb necessitats especials de salut física, psíquica i social i tenir-ne cura, aplicant les estratègies i els procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne l'autonomia personal i les relacions amb l'entorn.

També capacita per programar, intervenir educativament i avaluar programes d'atenció a la infància, aplicar els mètodes d'ensenyament-aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels nens i nenes de 0 a 6 anys, i organitzar-ne els recursos adequats.

Els Graus de la Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat que es cursen a l'INS Camps Blancs són els que detallem a continuació:

CICLE DE GRAU MITJÀ

Atenció a persones en situació de dependència

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 h en un centre educatiu i 383 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CICLES DE GRAU SUPERIOR

Educació infantil

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.617 h en un centre educatiu i 383 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Integració social

Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats d'integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les tècniques més adequades per al desenvolupament de l'autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.

La durada és de 2000 hores (1.617 h en un centre educatiu i 383 h  en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Més informació a la web del Departament d'Ensenyament

Atenció a les persones en situació de dependència

Educació infantil

Integració social

 

IMATGES DELS CCFF DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Animals de família terapèutics al Mòdul Atenció Sanitària del CFGM Atenció a persones en situació (INS Camps Blancs, Sant Boi)