ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

IFE - Itinerari Formatiu Especial

    Auxiliar en Manteniment d'Instal·lacions Esportives

- Trobaràs l'informació actualitzada dels Itineraris Formatius especials a la pàgina del Departament d'Educació, IFE -  AMIE a la web del Departament d'Educació

 Els itineraris formatius específics (IFE) s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies; i garantir una veritable inclusió social i uns aprenentatges valuosos, així com la coherència en l’acció educativa entre les diferents etapes.

En aquests itineraris es prioritzen les unitats de competència que més afavoreixen l’autonomia personal, la relació social i la inserció laboral i constitueixen la concreció de l’atenció educativa, personalitzada en funció de la intensitat de suport que requereix l’alumne.

- A l'Institut Camps Blancs pots cursar l'IFE en Auxiliar de Manteniment en Instal·lacions Esportives, aquest Itinerari formatiu s'organitza en 21 mòduls amb un total de 3600 h que es distribueixen en 4 cursos

         Mòduls Professionals

 • MP01. Vida saludable i cura d’un mateix (210 h)
 • MP02. Comunicació i relacions interpersonals (210 h)
 • MP03. Viure en entorns propers (175 h)
 • MP04. Ús d’establiments i serveis (140 h)
 • MP05. Organització personal (175 h)
 • MP06. Activitats comunitàries (140 h)
 • MP07. Participació ciutadana (140 h)
 • MP08. Iniciació a l’activitat laboral (385 h)
 • MP09. Organització de les empreses (105 h)
 • MP10. Món laboral (105 h)
 • MP11. Desenvolupament en el lloc de treball (140 h)
 • MP12. Tutoria I (70 h)
 • MP13. Tutoria II (70 h)
 • MP14. Tutoria III (70 h)
 • MP15. Tutoria IV (70 h)
 • MP16. Accés d’usuaris i organització de la instal·lació físico-esportiva (105 h)
 • MP17. Assistència en l’organització d’espais, activitats i repartiment de material en la instal·lació físico-esportiva (105 h)
 • MP18. Reparació d’avaries i reposició d’estris (175 h)
 • MP19. Operacions bàsiques de prevenció en instal·lacions esportives (245 h)
 • MP20. Aplicacions bàsiques d’ofimàtica (140 h)
 • MP21. Formació en centres de treball (385 h)

         Els mòduls professionals s'agrupen en les següents categories,

 • Mòduls professionals de transició a la vida adulta per a l’adquisició de les competències personals i socials que han de facilitar el desenvolupament dels joves com a ciutadans de ple
 • Mòduls professionals per a l’assoliment de les competències professionals que inclouran un mòdul professional de formació en centres de treball.
 • Mòduls professionals de caràcter general per apropar-se a l’activitat
 • Tutoria