ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Reconeixement

FORMACIÓ PROFESSIONALReconeixement

Què és el Servei de Reconeixement Acadèmic dels aprenentatges.

Consulta la web del departament d'Educació

Carta de compromís de l'Institut Camps Blancs,

        

 Informació procés de reconeixement

 

 

L’Institut Camps Blancs prestarà el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges relacionats amb els següents cicles formatius:

 Família professional

  Grau  Cicles ofertats Places ofertades
 Serveis socioculturals i a la comunitat    CFGS  Atenció a les persones en situació de dependència 12
 Serveis socioculturals i a la comunitat    CFGS  Integració Social 12
 Imatge personal    CFGM  Perruqueria i Cosmètica Capil.lar 4
 Imatge personal    CFGM  Estètica integral i benestar 4
 Imatge personal    CFGM  Estètica i bellesa 2
 Imatge personal    CFGM  Estilisme i direcció de perruqueria 4
 Transport i Manteniment de vehicles    CFGS  Automoció  2