ICB logo text H

                                           bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana 

Reconeixement

FORMACIÓ PROFESSIONALReconeixement

Què és el Servei de Reconeixement Acadèmic dels aprenentatges.

Consulta la web del departament d'Ensenyament

Carta de compromís de l'Institut Camps Blancs,

 

 Informació procés de reconeixement

 

L’Institut Camps Blancs prestarà el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges relacionats amb els següents cicles formatius:

  Família professional  Grau   Cicles ofertats Places ofertades
Serveis socioculturals i a la comunitat
 CFGM            
 Atenció a les persones en situació de dependència     
12
Serveis socioculturals i a la comunitat
 CFGS
 Integració social
 12

Imatge personal

 CFGS  Estètica integral i benestar 4