ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Projectes

Mobilitat internacional

       Des de l’Institut Camps Blancs es treballa per impulsar els convenis i les col·laboracions amb entitats estrangeres per tal de facilitar les estades formatives d’alumnes i professorat, així com la creació de sinergies amb altres centres i empreses d’Europa per millorar les competències professionals, lingüístiques i culturals.

Els beneficiaris d’aquests projectes són:

         ALUMNAT

 • Estudiants dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • Estudiants graduats en un cicle formatiu de grau mitjà o superior, dins dels 12 mesos següents a la obtenció de la corresponent titulació
 • Estudiants amb bon nivell en alguna llengua estrangera.

        PROFESSORAT

 • Professors de cicles formatius, de grau mitjà i superior.
 • Professors amb una titulació oficial d’alguna llengua estrangera.

Selecció dels participants:

Els alumnes i professors interessats han d'omplir el següent formulari,

La selecció dels participants als diferents projectes es durà a terme per un comitè de selecció que es basarà en uns criteris públics, transparents, igualitaris i prèviament establerts al següent barem,

 

Documentació procés de mobilitat internacional  (sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2015)

- Procés de mobilitat internacional

- Procediment alumnat
- Procediment professorat

 

Contacte servei de  mobilitat:

Responsable: Txaro Lavilla Marco

e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

EC12

EPS English

EPS Català

 EPS Castellano 

cofinanciadoEN
     
     

Sevei de mediació de l'Institut Camps Blancs

 L’Institut Camps Blancs ofereix el servei de mediació i resolució de conflictes al seu alumnat.

La mediació és un mètode constructiu de resolució de conflictes en que les dues parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial, el mediador/a intentarà arribar a un acord satisfactori per a les dues parts.

Aquest mètode es basa en els següents principis:

 • La voluntarietat
 • La imparcialitat
 • La confidencialitat
 • El caràcter personal

Els objectius del servei són:

 • Prevenir la violència escolar
 • Crear un ambient relaxat millorant les relacions personals
 • Contribuir a desenvolupar actituds d’interès i de respecte
 • Ajudar a valorar i reconèixer sentiments, interessos, necessitats i valors propis i dels altres
 • Resoldre els conflictes de manera pacífica i col·laboradora
 • Desenvolupar la capacitat de diàleg i millorar les habilitats comunicatives
 • Aconseguir que l’alumnat tingui un paper actiu en la resolució dels seus propis conflicte

 US ANIMEM A QUE FEU ÚS DEL SERVEI !!!

 

Aquest curs hem preparat una presentació per a difondre el nostre servei.

Podeu fer-li un cop d'ull per entendre millor de què es tracta i com podeu accedir-hi

mediaci presenta

 

 

 

 

 

Central meteorològica

Hem instal· lat a l’Institut Camps Blancs una central meteorològica.

Podeu consultar les dades de temperatura, humitat, pressió i vent des del nostre observatori meteorològic.

[Dades en temps real]

Escola Verda

L'Institut Camps Blancs és escola verda

L'INS Camps Blancs va entrar a formar part del programa d'Escoles Verdes l'any 2001,rebent el distintiu l'any 2003.

Un dels valors que es volen transmetre des del centre, és el de la protecció de l'entorn natural i urbà, promovent accions i actituds que afavoreixin la seva preservació.

El centre gaudeix de la instal·lació d'una central de generació elèctrica, amb plaques fotovoltaiques, que subministra energia elèctrica a la xarxa general. A més també disposa una mini-central a nivell demostratiu per explicar i difondre aquest tipus d'energia renovable.

El centre participa també, en el projecte de Qualitat ISO 9001:2000, fet que comporta la certificació UNE-EN-ISO 9001:2000, és a dir, una millora continua en la gestió del procés educatiu, en la gestió dels recursos i en la correcta gestió dels residus.

Els objectius del centre com Escola Verda

 • Tractament integral de residus
 • Ambientalització curricular
 • Auditories medi ambientals
 • Estudi de les variacions climàtiques de la zona urbana del barri de Camps Blancs
 • Recollida de l'oli domèstic utilitzat
 • Reutilització llibres de text

Biblioteca

Biblioteca puntedu, un espai de coneixement i d’aprenentatge obert a tota la comunitat educativa. El nostre objectiu és impulsar la lectura i fomentar la recerca, el tractament i l’ús de la informació.

Disposem d’un fons important, servei de préstec, ordinadors amb connexió a internet, catàleg informatitzat, ampli horari matí i tarda…

Central fotovoltaica

A l'Institut Camps Blancs tenim instal·lada una central fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica. Aquest projecte va estar pioner al municipi de Sant Boi de Llobregat en el camp de l'energia FV.

La Central fotovoltaica pot servir com a instal·lació de mostra, oberta a les escoles, instituts i altres entitats ciutadanes del municipi i la comarca.

Disposa d'un sistema informàtic d'adquisició i visualització de dades en temps real que s'actualitza cada 15 minuts i que es pot consultar, a través de Internet.

Desitgem que la nostra iniciativa engresqui, a entitats i particulars preocupats pel mediambient i el consum energètic sostenible, a portar endavant projectes d'instal·lacions solars.

Consulta les dades en temps real.

Què és una central fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica

És una central elèctrica composta bàsicament pels següents elements:

Els mòduls fotovoltaics: són els encarregats de transformar la radiació solar, en energia elèctrica de corrent continu (DC).

L'inversor: és l'equip electrònic que té per funció, convertir l'energia de corrent continu produïda pels mòduls fotovoltaics, en energia de corrent altern (AC) de característiques semblants a les de la xarxa elèctrica.

La instal·lació funciona com una petita central de producció elèctrica, que mitjançant l'inversor, injecta l'energia produïda a la xarxa de distribució elèctrica. Aquest funcionament comporta dos avantatges molt importants, rendiment de la instal·lació: l'energia produïda no s'aprofita directament sinó que s'injecta a la xarxa i pot ser utilitzada per qualsevol abonat del sistema elèctric. Això permet que tota l'energia generada pels mòduls solars s'utilitzi, fins i tot en dies festius o èpoques de vacances on el consum propi pot ser pràcticament nul.

Manteniment

A les centrals solars autònomes les bateries per acumular l'energia elèctrica de corrent continu han estat l'element més crític, degut a la seva capacitat limitada d'emmagatzemar energia, un temps de vida curt i un preu massa alt. A les central connectades a xarxa és el mateix sistema elèctric el que es comporta com una bateria virtual i de capacitat il·limitada.

On hem instal·lat els mòduls

A la teulada de la façana sud de l'edifici principal de l'Institut. Els mòduls solars ocupan una superfície de 22 m2.

Característiques tècniques

Potència màxima o de punta -en condicions de radiació solar òptimes-: 2500 Wp
Producció estimada anual: 4490 kWh
Benefici anual per producció d'electricitat -4490 kWh·0,395€/kWh-: 1.777,89 €
Temps estimat d'amortització de l'inversió: 10 anys
Temps estimat de vida de la central superior: 20 anys

Beneficis medioambientals

La central genera electricitat de forma neta que substitueix la producció d'energia mitjançant fonts no renovables -combustibles fòssils i energia nuclear-. La producció elèctrica de la central instal·lada ens proporcionarà els següents avantatges mediambientals:

Evita l'emissió de gasos d'efecte hivernacle -més de 1000 kg de CO2 per any-.

Redueix la dependència energètica de matèries primeres externes i no renovables –urani, petroli, gas natural, carbó-.

 

Més articles...

 1. Viatge 2n Batxillerat

Subcategories