ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Sense categoria

 

 

 

Hairdressers and Beauty Virtual Mobility

El Departament d’Imatge Personal de l’Institut Camps Blancs ha iniciat un projecte de col·laboració i treball amb l’escola professional de Estonia Tartu KHK.

Les alumnes de segon de CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar i de segon de CFGM d'Estètica i Bellesa, amb les seves homòlogues de l’institut de Tartu (Estonia), realitzaran una mobilitat virtual en la qual integraran continguts culturals amb tallers on es desenvoluparan treballs tècnics específics de diferents àrees del currículum.

En aquesta virtual mobility va col·laborar amb Tartu VEC la prestigiossa perruquera Estona  Aili Puss i per part de l'ICB les professores del cicle de Perruqueria i cosmètica capil·lar, coordinades per Rachida Louah.

En aquest enllaç trobaràs tota la informació

 

POLÍTICA DE QUALIAT 

L’ Institut Camps Blancs opta per la gestió de la qualitat certificada com a element vertebrador del seu funcionament i s’orienta cap a l’excel•lència educativa.

L’ Institut Camps Blancs assegura satisfer les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès en la línea de a seva missió i de manera coherent amb els propis valors.

L’ Institut Camps Blancs s’enfoca envers a la implicació de les persones que constitueixen el seu potencial humà, per assolir un alt nivell de satisfacció en tota la seva comunitat educativa. Aquest compromís és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre.

L’Equip Directiu vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de centre, la seva visió i el compliment del present compromís, sempre amb coherència amb la normativa vigent.

 

MISSIÓ, VISIÓ, VALORS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Visió

L’Institut Camps Blancs té com a visió: FORMAR PERSONES EXCEL·LENTS.

Missió

L’Institut Camps Blancs, com a institut públic d’Educació Secundària amb projecte educatiu propi i amb uns valors definits, facilita,

 • En relació a l’alumnat: el desenvolupament d’aprenentatges per assolir els objectius de cada etapa educativa.
 • En relació a la família: La participació en el procés educatiu considerant-les una peça clau i corresponsable.
 • En relació a la societat: El desenvolupament d’un sentit crític i criteri propi mitjançant una pedagogia sistèmica.
 • En relació a l’equip humà de l ’Institut: La creació un ambient motivador que faciliti la participació en el funcionament del centre, la seva integració i l’adquisició de nous coneixements.

La Missió es revisa periòdicament per adaptar-la a la realitat del centre.

Valors

 • La persona com a centre de l’acció educativa.
 • Accions orientades als resultats.Inclusió.
 • Sostenibilitat.
 • Responsabilitat social.
 • Formació.

Tots aquests valors impregnen totes activitats del centre, és a dir són la forma en que arriben a l’assoliment dels nostres objectius i de la nostra visió.

Factors clau que determinen l’èxit del centre

 • Un lideratge distribuït i clar.
 • Un clar establiment d’objectius compartits per tot l’equip humà molt cohesionat.
 • La creixent participació de tots els grups d'interès en l’assoliment d’objectius i la participació en gran quantitat de projectes.

Relació d’objectius

En el Projecte Educatiu del centre es marquen els objectius,

 1. Millorar el resultats educatius.
 2. Potenciar la cohesió social.
 3. Millorar la participació i la comunicació interna i externa.
 4. Assegurar la sostenibilitat del model de gestió de centre.

Aquests objectius estratègics es desenvoluparan en el Projecte de Direcció, que marcarà les directrius i objectius per el període 2020-2024.

Estratègia i accions destacades

Les principals estratègies i accions per assolir els objectius de centre són,

 • Utilització de metodologies competencials.
 • Atenció inclusiva a la diversitat.
 • Impuls de l’acció tutoria Control de l’absentisme i l’abandonament escolar.
 • Establiment d’un Pla de comunicació.Gestió sostenible dels recursos del centre.

Factors claus del procés d’E/A

 • Acció tutorial pautada, coherent i exhaustiva.
 • Resultats acadèmics per sobre de la mitjana en batxillerat i cicles formatius.
 • Gestió en la prevenció de l'abandonament dels estudis mitjançant un pla específic.

Factors clau d’èxit i avantatges diferencials respectes d’altres centres

 • Sistema de gestió molt dinàmic i adaptable tant a les noves necessitats dels grup d’interés com a la diversitat del seu alumnat.
 • Desenvolupament del Pla de convivència i ús de la mediació per assegurar cohesió social.

Com ja sabreu iniciem el proper curs el Cicle de Cures Auxiliars d'Infermeria (CAI).

El Departament d'Educació ha iniciat les obres per fer un nou taller sanitari al nostre Institut i millorar altres espais/tallers existents. No us podem mostrar en aquest moment els nous espais, treballarem perquè tinguin la qualitat.

A l'Institut tenim experiència en el món Sanitari, en el cicle d'Atenció a Persones en Situació de Dependència (APD) s'imparteixen mòduls de l'àmbit sanitari i en el moment actual ja disposem d'un taller sanitari. Us recomanen la presentació d'APD per poder veure les instal·lacions actuals i fer-vos una idea de la nostra metodologia educativa.

Per si voleu més informació podeu consultar a la web del del Departament d'Educació (cicle CAI)

Spain-Italy Connection

Enguany des del departament d’Electrònica de l’Institut Camps Blancs hem engegat un projecte de col·laboració amb un centre de formació professional italià, Scuola Centrale Formazione/AFGP. Els alumnes de segon del CFGM d’Instal·lacions de Telecomunicacions participaran en un intercanvi virtual d’anglès amb alumnes de cicles d’electricitat de l’escola AFGP CENTRO BONSIGNORI.

Aquest projecte pretén encoratjar els alumnes a parlar anglès, allunyant-los de totes les pors, inseguretats i vergonyes. Amb les trobades virtuals els nostres alumnes contactaran amb joves italians, també estudiants de cicles d’electricitat i/o electrònica, podran comparar els dos sistemes educatius i es familiaritzaran amb el vocabulari tècnic de la família professional.

En un futur, quan la mobilitat no estigui condicionada per la pandèmia, es contemplen unes trobades internacionals, a Brescia i Barcelona, a les quals hi puguin accedir tots els alumnes participants d’aquest projecte. Volem que sigui una activitat inclusiva que permeti a alumnes amb pocs recursos i que no han sortit del seu entorn, la possibilitat de conèixer d’altres joves europeus i de, en un futur, viatjar a un altre país europeu i copsar realitats diferents i alhora similars a les seves.

SpainItaly 01

En aquest enllaç trobaràs tota la informació

 

Let’s startUP

El Departament d’Administratiu de l’Institut Camps Blancs ha iniciat un projecte de col·laboració i treball amb l’institut francès Lyceé professionel Victor Lépine.

Els alumnes de primer del CFGM de Gestió Administrativa amb els seus homòlegs de l’institut de Caen (França), simularan la creació d’una empresa, tenint en compte les característiques i legislació de cada país.

Tot dins de la plataforma eTwinning, la xarxa social europea de docents i centres escolars que promou l’intercanvi d’idees i la col·laboració d’alumnat i professors a través de les TIC.

Les activitats i sessions del projecte Let’s StartUP seran una eina per aprendre a iniciar-se en l’activitat empresarial i ajudaran a fomentar la comunicació, les llengües, l’ús de les tecnologies i el treball col·laboratiu.

Llegeix més...