ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Escola-Empresa

ESPAI ESCOLA-EMPRESA

La Coordinació de FP té com àmbit d'actuació la gestió de la Formació en Centres de treball (FCT), la gestió de les ofertes laborals, i en general la relació de col·laboracio amb empreses i entitats.

Des de la CFP s'impulsen i gestionen els programes de mesures flexibilitzadores de la FP ( FP DUAL, els programes d'acreditació de competències professionals - assessorament i reconeixement, programes acredita't i qualifica't - ...)

empreses

 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 

A l'enllaç trobareu la Normativa de pràctiques en empresa on podeu consultar entre altres

 • Què és la FCT?
 • El plans d'activitats de formació dins de l'empresa
 • La normativa per demanar exempcions de la FCT

 Normativa de la Formació pràctica en Centres de Treball (FCT)

 

Si com empresa o entitat esteu interessats en col·laborador amb nosaltres en la FCT, ompliu el  formulari:

 Sol·licitud d'ofertes de col.laboració en pràctiques

 

 

    FP DUAL

 Què és la FP DUAL?  

És la modalitat de Formació professional on l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva a l'empresa.

L’estudiant rep una compensació econòmica en concepte d’ajuda als estudis, dietes i transport. Tant a la modalitat Beca com a la modalitat Contracte, els alumnes són donats d’alta a la seguretat social

Si vols més informació pots consultar la web de l'FP dual

Oferta de  FP dual a l'Institut Camps Blancs  FP dual

 • CFGS: Administració i Finances
 • CFGM  Atenció a persones en situació de dependència
 • CFGS: Automoció
 • CFGM: Carrosseria
 • CFGM: Electromecànica de vehicles
 • CFGM: Gestió Administriva
 • CFGS: Integració Social
 • CFGS: Manteniment Electrònic

Objectius  

Millorar la formació de l'estudiant aprenent

 • Fent-lo participar en les activitats productives de l'empresa.
 • Posant-lo en contacte amb la cultura i tecnologies de l'empresa.

Realitzant una estada de 1000 hores d'activitat a l'empresa

Contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses

 • Facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.
 • Adequant la formació a les necessitats reals de l'empresa.

Generant més vinculació entre l'empresa i elcentre educatiu

Com hi intervé l'empresa?   

 1. Acorda amb el centre educatiu les tasques que desenvolupa l'estudiant-aprenent a l'empresa.
 2. Acull a l'estudiant-aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 3. Nomena un tutor d'empresa que fa la instrucció i el seguiment de l'estudiant-aprenent.
 4. Participa el la valoració del treball realitzat per l'estudiant-aprenent.

 Com s'organitza la Fornació professional DUAL?  

Els cicles de formació professional es desenvolupen al llarg de dos cursos amb una durada de 2000 hores.

La FP DUAL combina la formació de l'estudiant-aprenent en el centre educatiu amb l'activitat productiva a l'empresa.

En el primer curs del cicle formatiu

 • Durant el 1r i 2n trimestre l'estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació bàsica de la professió.
 • A partir de 3r trimestre l'estudiant realitza unes pràctique no remunerades a l'empresa, amb una durada entre 80 i 100 hores.
 • A partir de juny-juliol s'inicia l'estada de l'estudiant-aprenent a l'empresa com a becari o treballador en contracte.

En el segon curs del cicle formatiu

 • L' estudiant alterna l'assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l'estada a l'empresa com a becari o treballador en contracte. Les pràctiques conclouran una vegada s'assoleixin les 1000 hores de pràctiques o finalitzi el període acordat de contracte o beca.

 

A l'enllaç trobaràs un resum,  full informatiu FPdual

LA BORSA DE TREBALL DE l'INSTITUT CAMPS BLANCS

EMPRESES:  Les empreses interessades en formar part de la nostra base de dades, ho podeu fer omplint la Sol·licitud d'ofertes de treball, ens l'envieu i us afegirem a la borsa de treball. Podeu utlitzar aquest servei, entre altres opcions, per gestionar les vostres ofertes d'ocupació que arribaran, directament als nostres alumnes a través la plataforna  empleafp, feu click en  Accés a la borsa de treball

Si com  empresa  voleu que us registrem a la nostra borsa de treball, o simplement us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar ofertes de treball o interessar-vos per altres qüestions (FP-DUAL, assessorament ...) ompliu el següet formulari: Sol·licitud d'ofertes de treball

ALUMNES:  Els alumnes  interessats en formar part de la nostra borsa de treball ho podeu fer a través de la plataforna Accés a la borsa de treball. Caldrà que us registreu i valideu el correu que us arribarà al vostre e-mail.  Quan esteu registrats,  us arribaran al vostre e-mail les ofertes d'ocupació introduïdes per les empreses. Quan tingueu el títol, corresponent al CF que heu cursat, el Centre el validarà i quedareu registrats com alumnes certificats amb Títol.

 

 

Subcategories