ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Central fotovoltaica

A l'Institut Camps Blancs tenim instal·lada una central fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica. Aquest projecte va estar pioner al municipi de Sant Boi de Llobregat en el camp de l'energia FV.

La Central fotovoltaica pot servir com a instal·lació de mostra, oberta a les escoles, instituts i altres entitats ciutadanes del municipi i la comarca.

Disposa d'un sistema informàtic d'adquisició i visualització de dades en temps real que s'actualitza cada 15 minuts i que es pot consultar, a través de Internet.

Desitgem que la nostra iniciativa engresqui, a entitats i particulars preocupats pel mediambient i el consum energètic sostenible, a portar endavant projectes d'instal·lacions solars.

Consulta les dades en temps real.

Què és una central fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica

És una central elèctrica composta bàsicament pels següents elements:

Els mòduls fotovoltaics: són els encarregats de transformar la radiació solar, en energia elèctrica de corrent continu (DC).

L'inversor: és l'equip electrònic que té per funció, convertir l'energia de corrent continu produïda pels mòduls fotovoltaics, en energia de corrent altern (AC) de característiques semblants a les de la xarxa elèctrica.

La instal·lació funciona com una petita central de producció elèctrica, que mitjançant l'inversor, injecta l'energia produïda a la xarxa de distribució elèctrica. Aquest funcionament comporta dos avantatges molt importants, rendiment de la instal·lació: l'energia produïda no s'aprofita directament sinó que s'injecta a la xarxa i pot ser utilitzada per qualsevol abonat del sistema elèctric. Això permet que tota l'energia generada pels mòduls solars s'utilitzi, fins i tot en dies festius o èpoques de vacances on el consum propi pot ser pràcticament nul.

Manteniment

A les centrals solars autònomes les bateries per acumular l'energia elèctrica de corrent continu han estat l'element més crític, degut a la seva capacitat limitada d'emmagatzemar energia, un temps de vida curt i un preu massa alt. A les central connectades a xarxa és el mateix sistema elèctric el que es comporta com una bateria virtual i de capacitat il·limitada.

On hem instal·lat els mòduls

A la teulada de la façana sud de l'edifici principal de l'Institut. Els mòduls solars ocupan una superfície de 22 m2.

Característiques tècniques

Potència màxima o de punta -en condicions de radiació solar òptimes-: 2500 Wp
Producció estimada anual: 4490 kWh
Benefici anual per producció d'electricitat -4490 kWh·0,395€/kWh-: 1.777,89 €
Temps estimat d'amortització de l'inversió: 10 anys
Temps estimat de vida de la central superior: 20 anys

Beneficis medioambientals

La central genera electricitat de forma neta que substitueix la producció d'energia mitjançant fonts no renovables -combustibles fòssils i energia nuclear-. La producció elèctrica de la central instal·lada ens proporcionarà els següents avantatges mediambientals:

Evita l'emissió de gasos d'efecte hivernacle -més de 1000 kg de CO2 per any-.

Redueix la dependència energètica de matèries primeres externes i no renovables –urani, petroli, gas natural, carbó-.