ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Sevei de mediació de l'Institut Camps Blancs

 L’Institut Camps Blancs ofereix el servei de mediació i resolució de conflictes al seu alumnat.

La mediació és un mètode constructiu de resolució de conflictes en que les dues parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial, el mediador/a intentarà arribar a un acord satisfactori per a les dues parts.

Aquest mètode es basa en els següents principis:

 • La voluntarietat
 • La imparcialitat
 • La confidencialitat
 • El caràcter personal

Els objectius del servei són:

 • Prevenir la violència escolar
 • Crear un ambient relaxat millorant les relacions personals
 • Contribuir a desenvolupar actituds d’interès i de respecte
 • Ajudar a valorar i reconèixer sentiments, interessos, necessitats i valors propis i dels altres
 • Resoldre els conflictes de manera pacífica i col·laboradora
 • Desenvolupar la capacitat de diàleg i millorar les habilitats comunicatives
 • Aconseguir que l’alumnat tingui un paper actiu en la resolució dels seus propis conflicte

 US ANIMEM A QUE FEU ÚS DEL SERVEI !!!

 

Aquest curs hem preparat una presentació per a difondre el nostre servei.

Podeu fer-li un cop d'ull per entendre millor de què es tracta i com podeu accedir-hi

mediaci presenta