ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

MOBILITAT PROFESSORAT I EQUIP DIRECTIU

NOTÍCIES

Des del curs 2018-2019 l’Institut Camps Blancs promou la mobilitat internacional tant d’alumnat com de professorat participant en diferents programes europeus.

El professorat de l’Institut Camps Blancs pot optar a les següents estades formatives:

  • Estada formativa entre 5 i 7 dies, del mes de juliol, a una empresa, entitat i/o centre educatiu a un país de la Unió Europea. El professorat seleccionat realitzarà un programa d’activitats íntegrament organitzat des del Departament d’Educació i prèviament acordat i aprovat per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. La finalitat d’aquest programa és repercutir els aprenentatges dels professors participants en el centre educatiu en el qual treballa. Existeixen dos modalitats:

- Acció 1: El sistema educatiu en alternança a Europa, DUAL. Normalment Alemanya i adreçat a professorat de cicles formatius que realitzin DUAL  o membres de l’equip directiu

- Acció 2: Incorporació de la llengua anglesa en els ensenyaments professionals, AICLE. Normalment Finlàndia i adreçat a professorat de cicles formatius (excepte els de l’especialitat de llengües estrangeres) amb un nivell mínim d’anglès de B2.

L’Institut gestiona la sol·licitud d’aquestes beques Erasmus+. Aquests ajuts cobreixen les despeses del curs, vol, allotjament i manutenció. D’acord amb la convocatòria, cada centre només pot optar a dues beques, DUAL i AICLE. La convocatòria d’aquestes beques surt a final de curs i la resolució arriba a principi del curs següent.

  • Estades formatives d’observació, job-shadowing, organitzades per la Xarxa-FP i que tenen lloc al març, abril o maig. El projecte es fonamenta en la cooperació entre socis de Xarxa FP provinents de Dinamarca, Estònia i Alemanya amb l’objectiu de crear una aliança internacional d’intercanvi de bones pràctiques sobre com afrontar i reduir el decalatge existent entre els perfils industrials del joves i les competències i coneixements que realment demanen les empreses per tal d’adaptar-se al món de la indústria 4.0, garantint la igualtat de gènere tant en l’entorn educatiu com laboral. Des de la Xarxa FP realitzen la reserva dels vols, assegurança obligatòria i allotjament a l’hotel durant l’estada i la resta de la beca és transferida al professorat en concepte de manutenció. La coordinació de mobilitat de l’institut rep la convocatòria d’aquestes beques cap al desembre i les persones interessades han d’omplir la sol·licitud i enviar-la abans de mig gener.

Com a centre estem oberts a la participació en nous projectes que poden ampliar l’oferta de beques.

Totes les novetats es penjaran al panell de notícies de Mobilitat.