ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

    FP DUAL

 Què és la FP DUAL?  

És la modalitat de Formació professional on l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva a l'empresa.

L’estudiant rep una compensació econòmica en concepte d’ajuda als estudis, dietes i transport. Tant a la modalitat Beca com a la modalitat Contracte, els alumnes són donats d’alta a la seguretat social

Si vols més informació pots consultar la web de l'FP dual

Oferta de  FP dual a l'Institut Camps Blancs  FP dual

 • CFGS: Administració i Finances
 • CFGM  Atenció a persones en situació de dependència
 • CFGS: Automoció
 • CFGM: Carrosseria
 • CFGM: Electromecànica de vehicles
 • CFGM: Gestió Administriva
 • CFGS: Integració Social
 • CFGS: Manteniment Electrònic

Objectius  

Millorar la formació de l'estudiant aprenent

 • Fent-lo participar en les activitats productives de l'empresa.
 • Posant-lo en contacte amb la cultura i tecnologies de l'empresa.

Realitzant una estada de 1000 hores d'activitat a l'empresa

Contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses

 • Facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.
 • Adequant la formació a les necessitats reals de l'empresa.

Generant més vinculació entre l'empresa i elcentre educatiu

Com hi intervé l'empresa?   

 1. Acorda amb el centre educatiu les tasques que desenvolupa l'estudiant-aprenent a l'empresa.
 2. Acull a l'estudiant-aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 3. Nomena un tutor d'empresa que fa la instrucció i el seguiment de l'estudiant-aprenent.
 4. Participa el la valoració del treball realitzat per l'estudiant-aprenent.

 Com s'organitza la Fornació professional DUAL?  

Els cicles de formació professional es desenvolupen al llarg de dos cursos amb una durada de 2000 hores.

La FP DUAL combina la formació de l'estudiant-aprenent en el centre educatiu amb l'activitat productiva a l'empresa.

En el primer curs del cicle formatiu

 • Durant el 1r i 2n trimestre l'estudiant assisteix al centre educatiu per adquirir la formació bàsica de la professió.
 • A partir de 3r trimestre l'estudiant realitza unes pràctique no remunerades a l'empresa, amb una durada entre 80 i 100 hores.
 • A partir de juny-juliol s'inicia l'estada de l'estudiant-aprenent a l'empresa com a becari o treballador en contracte.

En el segon curs del cicle formatiu

 • L' estudiant alterna l'assistència al centre educatiu, en horaris adaptats, amb l'estada a l'empresa com a becari o treballador en contracte. Les pràctiques conclouran una vegada s'assoleixin les 1000 hores de pràctiques o finalitzi el període acordat de contracte o beca.

 

A l'enllaç trobaràs un resum,  full informatiu FPdual