ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Abans de sol.licitar la convalidació heu de llegir detingudament el següent document el qual recull les possibles convalidacions de MP (mòduls professionals) i UF (unitats formatives) en els CCFF.

Full informatiu sobre les convalidacions en CCFF

Lliurament de sol.licituds de convalidacions a la vostra tutoria: fins al 21 d’octubre

Sol.licitud de convalidació

Sol.licitud de convalidació singular