ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Reconeixement

FORMACIÓ PROFESSIONALReconeixement

Què és el Servei de Reconeixement Acadèmic dels aprenentatges.

Consulta la web del departament d'Educació

Carta de compromís de l'Institut Camps Blancs,

 

              Informació procés de reconeixement

reconeixement

 

L’Institut Camps Blancs prestarà el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges relacionats amb els següents cicles formatius:

 Família professional

  Grau  Cicles ofertats Places ofertades
 Serveis socioculturals i a la comunitat
  CFGM            
 Atenció a les persones en situació de dependència     
12
 Serveis socioculturals i a la comunitat
 CFGS
 Integració social
 12

Imatge personal

 CFGM  Perruqueria i Cosmètica Capil.lar
  4

Imatge personal

 CFGS  Estètica integral i benestar  4

Imatge personal

 CFGM  Estètica i bellesa 2

Imatge personal

 CFGS  Estilisme i direcció de perruqueria 4