ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

CERTIFICACIÓ DE LLENGÜES

L'institut Camps Blancs forma part del "Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments" creat pel Departament d'Ensenyament.

Aquest pla ofereix als nostres alumnes a partir de 15 anys la possibilitat de presentar-se a les proves de certificació oficial dels diferents nivells dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

L'oferta de certificació de nivells i d'idiomes és la següent,

  • Nivell intermedi B1 idiomes alemany, anglès, francès i italià.
  • Nivell intermedi B2 idiomes alemany, anglès, francès i italià.

La presentació de la inscripció es realitzarà des del Centre, i les proves es realitzaran a l'EOI de referència del centre. Aquestes proves estaran adaptades als alumnes.

Podeu demanar més informació al vostre professorat de llengües estrangeres.