ICB logo text H

                            

bandera Catalana  bandera espanya  bandera Anglaterra 1  bandera frana                               
facebooh twitter instagram youtube
       

Escola Verda

L'Institut Camps Blancs és escola verda

L'INS Camps Blancs va entrar a formar part del programa d'Escoles Verdes l'any 2001,rebent el distintiu l'any 2003.

Un dels valors que es volen transmetre des del centre, és el de la protecció de l'entorn natural i urbà, promovent accions i actituds que afavoreixin la seva preservació.

El centre gaudeix de la instal·lació d'una central de generació elèctrica, amb plaques fotovoltaiques, que subministra energia elèctrica a la xarxa general. A més també disposa una mini-central a nivell demostratiu per explicar i difondre aquest tipus d'energia renovable.

El centre participa també, en el projecte de Qualitat ISO 9001:2000, fet que comporta la certificació UNE-EN-ISO 9001:2000, és a dir, una millora continua en la gestió del procés educatiu, en la gestió dels recursos i en la correcta gestió dels residus.

Els objectius del centre com Escola Verda

  • Tractament integral de residus
  • Ambientalització curricular
  • Auditories medi ambientals
  • Estudi de les variacions climàtiques de la zona urbana del barri de Camps Blancs
  • Recollida de l'oli domèstic utilitzat
  • Reutilització llibres de text